Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

         Αγαπητοί Τρίτεκνοι σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, το γραφείο μας θα είναι κλειστό από 01 Αυγούστου 2018 μέχρι 03 Σεπτεμβρίου 2018.

Θα σας περιμένουμε από Τρίτη  04 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 - 20:00  για την ανανέωση των εγγραφών σας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ο πρόεδρος Γιώργος Τασίκας.

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Πασχαλινές ευχές 2018


      Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες  και τα μέλη μας, καλό Πάσχα.
      Το γραφείο θα είναι κλειστό από την Μεγάλη Τετάρτη και θα ανοίξει την Τρίτη  24 Απριλίου 2018.
Με τις θερμότερες ευχές μας, καλή Ανάσταση! Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Μεταμόρφωσης.

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Τριτέκνων Μεταμόρφωσης θα κάνει την κοπή πίτας την Κυριακή 04 Φεβρουαρίου 2018 11:00,
στο Πνευματικό Κέντρο Μεταμόρφωσης στην οδό Γκινοσάτη.
Σας περιμένουμε και με την ευκαιρία να ανανεώσετε και τις κάρτες σας.
το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Διευκολύνσεις μητρότητας και ανατροφής τέκνου σε δημοσίους υπαλλήλους

Διευκολύνσεις μητρότητας και ανατροφής τέκνου σε δημοσίους υπαλλήλους
Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώνει τους δημοσίους υπαλλήλους για τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε γυναίκες υπαλλήλους για τη μητρότητα αλλά και σε γονείς για την ανατροφή τέκνων. Ειδικότερα και βάσει της ανακοίνωσης του υπουργείου:
• Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός
• Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
• Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
• Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ (άρθρο 50, παρ. 1, εδάφιο β’ του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007).
• Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ  ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
1. Άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007
• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
¬ Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
¬ Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη (παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.).
¬ Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
• Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται.
• Χορηγείται άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου το οποίο φοιτά σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, 1613 ΦΕΚ/τ. β’/17.08.2007).
• Χορηγείται άδεια με αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων.
• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. άδεια άνευ αποδοχών, χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
• Διάστημα τριών (3) μηνών από την άδεια άνευ αποδοχών έως πέντε (5) ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ., που δύναται να λάβει δημόσιος υπάλληλος για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, χορηγείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
• Η άδεια άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του ΥΚ χορηγείται υποχρεωτικά μετά από αίτησή του υπαλλήλου στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.
2. Άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 3986/2011

• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ 50% ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ
Το τακτικό Προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η ως άνω μείωση των ωρών εργασίας χορηγείται στον γονέα υπάλληλο για την ανατροφή του τέκνου του, μετά από αίτησή του, υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

    ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ!

    Θα θέλαμε  να σας ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και να σας θυμίσουμε ότι το γραφείο μας λειτουργεί κάθε Τρίτη 18:00- 20:00 για νέες εγγραφές και ανανεώσεις καρτών για το 2017.

Ενισχύστε την λειτουργία του Συλλόγου με την ανανέωση της κάρτας σας.
Τα 10,00€ της ανανέωσης είναι πολύ σημαντικά για την ενίσχυση συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
Με εκτίμηση απέναντί σας, ο πρόεδρος Γιώργος Τασίκας.

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο μας θα είναι κλειστό από 26 Ιουλίου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου.
Όποιος θέλει να ανανεώσει τις κάρτες για το 2017 να το κάνει άμεσα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας εύχεται καλό καλοκαίρι.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2017

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   Προς ενημέρωση των μελών του συλλόγου, κοπή πίτας και Γενική Συνέλευση έχουμε προγραμματίσει για την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 11:00 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης στην οδό Γκινοσάτη.

   Θα έχουμε για εκείνη την ημέρα διανομή ρυζιού για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το 2017 και πολλά δώρα για μικρούς και μεγάλους.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Γιώργος Τασίκας.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ    Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα.
Ας πιστέψουμε ότι ο καινούριος χρόνος μπορεί μέσα από αγώνες και προσπάθειες να γίνει καλύτερος για όλους μας.
Σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας και βοηθάμε ο καθένας στον βαθμό που μπορεί.

Το γραφείο μας θα είναι κλειστό την Τρίτη  27 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 03 Ιανουαρίου.
Θα ανοίξουμε πάλι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Κοπή πίτας και Γενική Συνέλευση  έχουμε προγραμματίσει για την Κυριακή  29 Ιανουαρίου 2017 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης. 
Θα έχουμε για εκείνη την ημέρα διανομή ρυζιού και φρούτων για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το 2017 και πολλά δώρα για μικρούς και μεγάλους.
Για το  Διοικητικό Συμβούλιο,  ο πρόεδρος Γιώργος Τασίκας.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Καλοδεχούμενη, αν και κουτσουρεμένη, η μείωση των δημοτικών τελών κατά 50 %  για τους τρίτεκνους κατοίκους του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Με πρόταση του δημάρχου μας κ. Καρπέτα Μιλτιάδη, όλοι οι τρίτεκνοι του Δήμου Μεταμόρφωσης θα δικαιούνται για το νέο έτος έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε στους λογαριασμούς ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎΜΑΤΟΣ  για εισοδήματα μέχρι 23.000,00 € για τρίτεκνους  και από 25.000,00 € για πολυτέκνους. Αν και επιμείναμε το εισοδηματικό όριο να είναι 30.000,00 € η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή και θα δούμε για την επόμενη χρονιά πως θα εξελιχθεί το θέμα, μιας και θα επανέλθουμε του χρόνου.
Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όλοι μας ζούμε είναι κι αυτή μια καλή κίνηση για όσες οικογένειες μπορέσει να εντάξει αυτό το εισοδηματικό όριο των 23.000,00 € και ευχαριστούμε τον Δήμο Μεταμόρφωσης.
Τα μέλη μας να ανανεώσουν τις κάρτες τους από τον σύλλογό μας και περιμένουμε άμεσα διευκρινήσεις για την ακριβή   διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τον Δήμο Μεταμόρφωσης.

για το  Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Μεταμόρφωσης, ο πρόεδρος Γιώργος Τασίκας.

μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Νοεμβρίου 2016 από 2:37:00 και μετά  στο 3:25:00 ....πατώντας εδώ   Δημοτικό Συμβούλιο

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ
Όπως είχαμε ανακοινώσει παλαιότερα, όσοι προσήλθαν στις εκλογές του Συλλόγου Τριτέκνων Μεταμόρφωσης, εκτός από το ρύζι που τους διαθέσαμε κατά την ψηφοφορία, συμμετείχαν και σε κλήρωση για 10 δωροεπιταγές των 20,00€ για το Σούπερ Μάρκετ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.  Οι νικητές μετά την κλήρωση είναι οι παρακάτω:


ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΩΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΚΑΡΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ.

Οι τυχεροί μπορούν να περάσουν από το γραφείο του συλλόγου να παραλάβουν τις δωροεπιταγές τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μας κάθε Τρίτη 18:00-20:00.