Περιορίζονται οι επιβαρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά με το νέο σχέδιο που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση οι οικογένειες και γενικότερα όλοι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από 15.000-25.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν από τις επερχόμενες αλλαγές. Ειδικότερα οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από τις 24.000 ευρώ, για τις οικογένειες με ένα παιδί, από τις 21.000 ευρώ με δύο παιδιά, από τις 23.000 ευρώ με τρία παιδιά και από τις 15.000 ευρώ με τέσσερα παιδιά.
Προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες με παιδιά επιβαρύνονται με 235 εκατ. ευρώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, μέσω της αύξησης του τέλους επιτηδεύματος από 500 στα 650 ευρώ και στα 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τα εξής για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους:.
1. Καταργείται το Αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και αντικαθίσταται από έκπτωση φόρου 1950 ευρώ η οποία θα μειώνεται ανάλογα με το εισόδημα. Ο φόρος που προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά 1.950 ευρώ. Στα εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000
2. Η νέα κλίμακα θα έχει τρεις φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:
- από 0 έως 25.000 ευρώ συντελεστή 21%
- από 25.001 έως 40.000 ευρώ συντελεστής 36%
- άνω των 40.000 ευρώ συντελεστής 40%
3 .Για τους φορολογούμενους χωρίς παιδιά οι επιβαρύνσεις σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα  ξεκινούν από τα 25.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μισθωτός με εισόδημα 25.000 ευρώ θα πληρώσει στην εφορία το ποσό των 3.650 ευρώ από 3.670 ευρώ φέτος.
4. Οικογένεια με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώσει στην εφορία  630 ευρώ επιπλέον σε σχέση με το ισχύουσα κλίμακα
5. Οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει 510 ευρώ περισσότερα από ότι φέτος.
6.  Οικογένεια με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με 614 ευρώ σε σχέση με σήμερα. Και αυτό διότι από τη νέα κλίμακα φορολογίας οι φόροι είναι αυξημένοι κατά 900 . Ωστόσο τα επιδόματα θα είναι υψηλότερα κατά 286 ευρώ με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση (900-286) θα ανέλθει στα 614 ευρώ.
7. Οικογένεια με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα εισόδημα 30.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί σε σχέση με σήμερα με το ποσό των 1.262 ευρώ.
Πως διαμορφώνονται τα νέα επιδόματα:
α) Οικογένεια με ένα παιδί
- έως 9.000 ευρώ το επίδομα ανέρχεται 480 ευρώ
- από 10.000 ευρώ έως 18.000 επίδομα ύψους 320 ευρώ
- από 19.000 ευρώ έως 27.000 επίδομα 160 ευρώ
- από 27.000 ευρώ και πάνω δεν δίνεται επίδομα
β) Οικογένεια με δύο παιδιά
έως 10.000 ευρώ το επίδομα ανέρχεται 960 ευρώ
- από 11.000 ευρώ έως 20.000 επίδομα ύψους 640 ευρώ
- από 21.000 ευρώ έως 30.000 επίδομα 320 ευρώ
- από 30.000 ευρώ και πάνω δεν δίνεται επίδομα
γ) Οικογένεια με τρία παιδιά
έως 11.000 ευρώ το επίδομα ανέρχεται 2910 ευρώ
- από 12.000 ευρώ έως 21.000 επίδομα ύψους 2.390 ευρώ
- από 22.000 ευρώ έως 32.000 επίδομα 1870 ευρώ
-από 33.000 ευρώ έως 45.000 επίδομα 1.350 ευρώ
από 45.000 ευρώ και πάνω δεν δίνεται επίδομα
δ) Οικογένειες με τέσσερα παιδιά
έως 12.000 ευρώ το επίδομα ανέρχεται 3.960 ευρώ
- από 13.000 ευρώ έως 24.000 επίδομα ύψους 3.240 ευρώ
- από 25.000 ευρώ έως 36.000 επίδομα 2.520 ευρώ
-από 37.000 ευρώ έως 45.000 επίδομα 1.800 ευρώ
από 45.000 ευρώ και πάνω δεν δίνεται επίδομα

 Πηγή: www.matrix24.gr/7-12-2012