Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΕΚΠΤΩΣΗ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  
ΣΤΟ  ΚΤΕΛ  ΚΡΗΤΗΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Η Ομοσπονδία μας μετά από αγώνα και πιέσεις κατάφερε να επαναφέρει την έκπτωση 25% στα εισιτήρια των λεωφορείων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης για όλα τα δρομολόγια εκτός Κρήτης. Απαραίτητη η κάρτα μέλους του Συλλόγου θεωρημένη για το 2014 ( αφορά όλους τους Συλλόγους Πανελλαδικά για το συγκεκριμένο ΚΤΕΛ ).Για το ΚΤΕΛ Πρέβεζας ( μέχρι 31-12-2014.) ισχύει :

50%  στους Φοιτητές  που έχουν κάρτα  Τρίτεκνου & Φοιτητική
25%  στους δύο γονείς  και στα  παιδιά μέχρι 23 ετών .
Σε  όλους τους   Τρίτεκνους Πανελλαδικά   με την κάρτα  Τρίτεκνου  θεωρημένη  για το έτος 2014.
 Η  ΚΑΡΤΑ   ΜΕΛΟΥΣ  φέρει θεώρηση του Συλλόγου  έτους   2014.
ΔΕΝ   ΙΣΧΥΕΙ η έκπτωση των ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ   στις  κοινοπρατούμενες   γραμμές    Πρέβεζα -  Ιωάννινα -  Λευκάδα -  Βόνιτσα –– Ηγουμενίτσα –  &    επιστροφή  Πρέβεζα    διότι δεν  χορηγήθηκε

 από τα άλλα συνεργαζόμενα ΚΤΕΛ .

Οι δικαιούχοι θα φέρουν  ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ  υποχρεωτικά   θεωρημένη  από το Σύλλογο, αναγράφεται η  ημερομηνία γέννησης  και όσοι  ταξιδεύουν να έχουν την Αστυνομική  ταυτότητα  και οι Φοιτητές  το πάσο τους  .
 Ότι  ισχύει για τις πολύτεκνες  οικογένειες  , ισχύει και για τους τρίτεκνους.
     Α)  Η  κάρτα των γονέων ισχύει  ανεξαρτήτως ηλικίας  των παιδιών .
     Β) Τα  άγαμα   τέκνα  (αγόρια  και  κορίτσια ) που  δεν έχουν συμπληρώσει το
          23ο έτος   της ηλικίας  τους  .
     Γ)   Τα άγαμα   τέκνα που σπουδάζουν   σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές  Πανεπιστημιακής  και Τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  ημεδαπής  ή της  αλλοδαπής  και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο  έτος της   ηλικίας  τους  .
    Δ) Τα  άγαμα τέκνα που  εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις  και δεν   έχουν συμπληρώσει  το 25ο έτος  της ηλικίας  τους .
     Ε)  Τα  τέκνα   με οποιαδήποτε  αναπηρία  σε ποσοστό 67 % και άνω ισοβίως,
         ανεξαρτήτως   ηλικίας    και οικογενειακής   κατάστασης .