Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο γρίφος των μετεγγραφών στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ λύθηκε τελικά χθες, με επαναφορά του καθεστώτος της μεταφοράς θέσης με βάση το εισόδημα της οικογένειας και με ποσόστωση επί του αριθμού εισακτέων, παράλληλα με τη διατήρηση των ελεύθερων μετεγγραφών για πολύτεκνους, τρίτεκνους και κοινωνικά κριτήρια.
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας - επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ της περασμένης Τρίτης - για τις φετινές μετεγγραφές θα ισχύσουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4264 άρθρο 53. Το άρθρο αυτό αφορά: α) πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα και επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ίδιο έτος.
Επιπλέον, με τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή θα παρέχεται δυνατότητα μεταφοράς θέσης των επιτυχόντων του 2014 και με μοναδικό κριτήριο την εισοδηματική κατάσταση των οικογενειών τους. Ειδικότερα, θα οριστεί το ποσό των 9.000 ευρώ (σ.σ. κάτι που ίσχυε μέχρι πέρυσι) για κάθε μέλος της οικογένειας του επιτυχόντος. Ο αριθμός των επιτυχόντων που θα δικαιούνται μετεγγραφή με βάση αυτό το κριτήριο, όμως, δεν θα ξεπερνά το 10% επί των εισαχθέντων στα πανεπιστήμια - ΤΕΙ υποδοχής. Σε  περίπτωση που ο αριθμός των δικαιουμένων μεταφοράς θέσεων (μετεγγραφής) είναι ανώτερος του ποσοστού του 10%, μοναδικό κριτήριο κατάταξης θα είναι ο βαθμός εισαγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι ο νόμος ορίζει ότι όσοι εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες δικαιούνται τη μετεγγραφή, έχουν το δικαίωμα και όχι τη δυνατότητα αφήνοντας να νοηθεί ότι πιθανόν δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις μετεγγραφές των ειδικών κατηγοριών σε αντίθεση με τη νέα κατηγορία των εισοδηματικών κριτηρίων για την οποία θα υπάρχει το πλαφόν του 10%.
Επίσης, ο κ. Λοβέρδος έδωσε την είδηση ότι οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι θα διευκολυνθούν στη διαδικασία της μετεγγραφής και δεν θα χρειαστούν αιτήσεις  καθώς η διαδικασία θα είναι αυτόματη μετά τη δήλωση της ιδιότητας του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου.
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠ'  ΟΨΗ ΤΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εντός των ημερών, αναμένεται η ψήφιση των διατάξεων από τη Βουλή.
Τονίζεται ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι φοιτητές δόθηκε το δικαίωμα να μεταφέρουν τη θέση φοίτησης ακόμα και σε ένα βάθος 5ετίας ή και 6ετίας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ποσοστά.

Τι ορίζει το άρθρο 53 του ν4264  για πολύτεκνους, τρίτεκνους και κοινωνικά κριτήρια


1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι:
α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων,
β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και
γ) επιτυχόντες:
α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους,
β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,
δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120),
ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος,
δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.
4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.
Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν.