Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ


Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προέκυψε ότι το ρύζι θα δοθεί στους δικαιούχους (κατά δήλωση τους), όμως αυτό θα γίνει μετά τις 15 Ιανουαρίου, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν.