Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια της δράσης ‘’Αγκαλιάζουμε τους μαθητές’’, προσπαθεί σε συνεργασία με τα φροντιστήρια που λειτουργούν στο Δήμο μας, να εξασφαλίσει υποτροφίες για μαθητές που οι οικογένειες τους  λόγω των οικονομικών συνθηκών αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φροντιστηριακής στήριξης.
Καλούνται οι γονείς με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, των οποίων τα παιδιά έχουν ανάγκη μαθησιακής υποστήριξης να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Φροντιστήριο». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία & εκμάθηση ξένης γλώσσας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες:
  • Κάρτα ανεργίας
  • Ε1 και εκκαθαριστικό
  • Ταυτότητα
  • Πρόσφατος λογ/σμός ΔΕΗ,ΟΤΑ κ.λ.π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής,  Κορίνθου 21, αρμόδια υπάλληλος κα Ντούρου Μαρία.
 Τηλ. Επικοινωνίας: 2102831133
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ