Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014


Παράταση υποβολής αιτήσεων στον ΟΓΑ για οικογενειακά επιδόματα

Δόθηκε προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων 2013 έδωσε η διοίκηση του ΟΓΑ.

Η προθεσμία για την υποβολή αρχικών αιτήσεων Α21έληγε στις 31 Ιανουαρίου, αλλά τελικά παρατείνεται έως την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου...

Σύμφωνα με το διοικητή του ΟΓΑ, Ξενοφώντα Βεργίνη, όσοι κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος, ενώ δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση για υποβολή αιτήσεων.

Η διοίκηση του οργανισμού υπενθυμίζει επίσης ότι:

- Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο.

- Όσοι έχουν τροποποιήσει ή συμπληρώσει την αρχική αίτηση Α21 και έχουν υποβάλει και τα προβλεπόμενα έγγραφα, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, με βάση την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και δρομολογείται η καταβολή των επιδομάτων σε όσες απ' αυτές τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.