Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΤΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)                                       

                                                                                                         Αθήνα, 25-2-2015
                                                                                       Αρ. Πρωτ. 7
                                                                   
Προς τους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Αρκετά χρόνια τώρα το αίτημα των τρίτεκνων οικογενειών για εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους έχει υποστηριχτεί από όλα τα πολιτικά κόμματα, χωρίς όμως να έχει ακόμα μετεξελιγχεί σε νόμο του κράτους η υποστήριξη αυτή.
Σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΩΝ έχει πολλές φορές δηλώσει μέσω στελεχών ότι μόλις έλθει στην εξουσία θα προχωρήσει η εξομοίωση.
Αφού επομένως όλοι ομονοούν, θεωρούμε άμεσα υλοποιήσιμο, και με τη συναίνεση όλων των κομμάτων, να ψηφιστεί στη βουλή ο «νόμος της  εξομοίωσης». Οι πολλαπλές συναντήσεις μας με βουλευτές στη βουλή και εκτός βουλής, μας έχουν δώσει τη βέβαιη εντύπωση πως όλοι θα ψηφίσουν υπέρ της κατάθεσης και ψήφισης ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Απλώς για την ιστορία, να αναφέρουμε πως οι πολύτεκνοι αναγνωρίστηκαν το 1944 με 5 και άνω παιδιά και το 1979 με 4 και άνω παιδιά. Δεν είναι επομένως η ώρα, μετά από 36 χρόνια και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι τρίτεκνες οικογένειες να προχωρήσουμε στην αναγνώρισή τους ως πολύτεκνους και παράλληλα να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στο Δημογραφικό πρόβλημα της χώρας; ( βλέπε πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής στη βουλή το 1993).
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
παρακάτω διατυπώνεται η επεξεργασμένη πρόταση της ΟΠΟΤΤΕ για την εξομοίωση:
 1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1)  είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του ή σπουδάζει σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν αποκτήσει τρία (3) τέκνα τουλάχιστον, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων αυτών κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου.
2. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων από τα τρία τέκνα, η ιδιότητα του πολυτέκνου δεν χάνεται και οι οικογένειας αυτές, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εφ' όσον συνυπήρξαν εν ζωή τα τρία τέκνα έστω και στιγμιαία".
3. Η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και για τους δύο γονείς ανεξαρτήτως εάν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και ο ένας από αυτούς έχει την επιμέλεια των παιδιών ή έχει αποκτήσει τρία τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους.

Περιμένουμε την ανταπόκριση του πολιτικού κόσμου στο θέμα αυτό και κάθε προσπάθεια θα τύχει κάθε δική μας στήριξης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ