Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 29/3/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.30 μ. μ., στο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 5 στη Μετ/ση γραφείο του Συλλόγου, συνήλθαν τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση  μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού ελέχθηκε η απαρτία εξελέγη το προεδρείο της Γ. Συνέλευσης με την εξής σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χειλαδάκη Άνα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Οικονόμου Μαριάννα
ΜΕΛΟΣ : Μπιτζανάκη Αγγελή.
Έγινε ενημέρωση στα μέλη για την αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ. λόγω της παραίτησης της Μαριάνθης Τζαβέλλα η οποία απεύθηνε χαιρετισμό προς τα μέλη ευχαριστώντας όλους για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο της  και ενημερώνοντας πως η παραίτηση της οφείλεται σε αλλαγή τόπου διαμονής.
Στο κομμάτι της Καταστατικής Συνέλευσης λέχθηκαν τα εξής :
Η τροποποίηση της προηγούμενης Γεν.Συνέλευσης (2/2/2014)περιείχε:
προσθήκη στους σκοπούς του Συλλόγου:
·   Με την συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλου φορέα όπως  ‘’δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους’’ ή άλλου περιεχομένου.
·   Με την συμμετοχή σε  προγράμματα κοινωνικής οικονομίας 

Τώρα με το επισιτιστικό πρόγραμμα και τις πιστοποιήσεις που θα είναι η προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.  είναι άσκοπο να προστεθεί το ανωτέρω.
Το Δ.Σ. πρότεινε την ακύρωση της απόφασης της προηγούμενης Συνέλευσης για το συμφέρον του Συλλόγου.
Η πρόταση του Δ.Σ. ψηφίστηκε παμψηφεί.
Κατόπιν έγινε ανάγνωση της έκθεσης της Ε. Ε. και ανάλυση των οικονομικών από την Ταμία του Συλλόγου Άννα Χειλαδάκη.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Τασίκας έκανε τον απολογισμό του Δ.Σ. με αναφορές σε δράσεις και θέματα του Συλλόγου.
Η Αντιπρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ Μαριάνθη Τζαβέλλα έκανε αναφορά στις δράσεις του Συλλόγου σε συνεργασία με την ΟΠΟΤΤΕ.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών για τα θέματα των Τριτέκνων και έληξε η συνεδρίαση γύρω στις 8.00 μ.μ.