Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΦΤΩΧΕΙΑ : Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία Ταμείου για να βοηθήσει τους απόρους στην ΕΕ. Το Ταμείο θα υποστηρίξει τα συστήματα των κρατών μελών μέσω των οποίων διανέμονται τρόφιμα στους απόρους και ρούχα και άλλα βασικά αγαθά στους αστέγους και τα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή έχει προβλέψει προϋπολογισμό ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της πρότασής της του Ιουνίου 2011 για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ( βλ. IP/11/799 ). Τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια για την πληρωμή του 15% των δαπανών των εθνικών προγραμμάτων τους, και το υπόλοιπο 85% θα προέρχεται από το Ταμείο.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Durão Barroso δήλωσε: «Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε νέο μηχανισμό αλληλεγγύης και ιδίους πόρους για να 

βοηθήσουμε τους απόρους και τους φτωχούς οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ζουν σε πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης από κοινωνική άποψη. Για τον σκοπό αυτόν, εγκρίθηκε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους» 
Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για τα θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε: «Το προτεινόμενο νέο Ταμείο θα παρέχει συγκεκριμένη βοήθεια στα πλέον ευάλωτα άτομα στην Ευρώπη με σκοπό να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Θα είναι η απόδειξη της αλληλεγγύης της ΕΕ στους πιο αδύναμους – εκείνους τους οποίους έπληξε περισσότερο η οικονομική και κοινωνική κρίση. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν γρήγορα την πρόταση αυτή και τον σχετικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε εκείνοι που την χρειάζονται να επωφεληθούν χωρίς καθυστέρηση.»
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχειρησιακά προγράμματα που καλύπτουν την περίοδο 2014 έως 2020, και υποστηρίζουν συστήματα διανομής, μέσω οργανώσεων-εταίρων, τροφίμων στους απόρους και ρούχων και άλλων βασικών αγαθών (όπως παπουτσιών, σαπουνιού και σαμπουάν) στους αστέγους και στα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις.
Με το προτεινόμενο Ταμείο οι εθνικές αρχές θα αποκτήσουν σημαντική ευελιξία κατά τον προγραμματισμό και την παροχή βοήθειας σύμφωνα με τα εθνικά τους συστήματα. Τα λεπτομερή κριτήρια για τη χορήγηση της βοήθειας θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη, ή τις οργανώσεις-εταίρους, διότι αυτά είναι σε θέση να προσαρμόσουν καλύτερα τη βοήθεια στις τοπικές ανάγκες.
Οι οργανώσεις-εταίροι, που είναι συχνά μη κυβερνητικές, θα είναι αρμόδιες για την κατανομή των τροφίμων ή των αγαθών στους απόρους. Για την επίτευξη των στόχων Ταμείου όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, οι οργανώσεις-εταίροι δεν θα πρέπει μόνο να παρέχουν υλική βοήθεια στους απόρους αλλά να αναλαμβάνουν επίσης βασικές δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη. Το Ταμείο θα μπορεί επίσης να υποστηρίζει αυτά τα συνοδευτικά μέτρα.
Οι εθνικές αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Ταμείο είτε για να αγοράζουν τα  τρόφιμα ή τα άλλα αγαθά και να τα καθιστούν διαθέσιμα στις οργανώσεις-εταίρους είτε να παρέχουν χρηματοδότηση στις οργανώσεις-εταίρους για την αγορά των τροφίμων ή των προϊόντων. Η πρόταση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποθεμάτων παρέμβασης, εφόσον υπάρχουν.