Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 10%.