Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Νέα, πιο αναλυτική επιστολή απέστειλε η ΟΠΟΤΤΕ προς το Παιδείας για το θέμα της Διαθεσιμότητας των τρίτεκνων και την κατά προτεραιότητα μετάταξή τους. Παραθέτουμε όλο το κείμενο της επιστολής:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)                                                                 
                                                                                                         Αθήνα 15-11-2014
                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 56
Προς 
Τον Υπουργό Παιδείαςκ. Ανδρέα Λοβέρδο
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
    Η Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ) μετά και τη συνάντηση μαζί σας στις 31 Οκτωβρίου 2014 επιθυμούμε να σας δώσουμε μια πιο αναλυτική ενημέρωση για ένα κρίσιμο θέμα που αφορά στους εκπαιδευτικούς σε καθεστώς διαθεσιμότητας:
    Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας από τις 22-07-2013 (Ν. 4172/2013), ύστερα από την κατάργηση Τομέων και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτούς ειδικοτήτων, από τον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, στις αντίστοιχες προκηρύξεις. 
  Αναρωτιόμαστε και εκφράζουμε την απορία μας, για ποιους λόγους δεν έχει υλοποιηθεί η μετάταξή τους, εφόσον όσοι από τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς  συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης (προκηρύξεις 8κ και 10κ)  και με βάση την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2208/6-09-2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία: "οι τρίτεκνοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των άρθρων 80,82 και 93 του Ν.4172/2013 άρθρο 2, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα".
  Εκφράζουμε την απορία μας και πικρία μας για όλη αυτή την τόσο μεγάλης χρονικής διάρκειας τελεία απραξία σας (16 ολόκληροι μήνες), δεδομένου ότι όλοι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι των άλλων Υπουργείων, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με τον ίδιο νόμο (Ν. 4172/2013), έχουν ήδη μεταταχθεί και τακτοποιηθεί οριστικά, εκτός από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, των οποίων ο αριθμός, πανελλαδικά και σύμφωνα με στοιχεία μας, είναι περίπου 112.  
  Μετά τα παραπάνω, παρακαλώ να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες, έτσι ώστε, να εφαρμοστεί η άμεση μετάταξή τους, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2208/6-09-2013) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Για όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να έχουμε την απάντησή σας.