Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 5.00 - 7.00 μ.μ.
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΛΑΔΙ - ΚΑΣΕΡΙ - ΦΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.