Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Δεν φτάνει που φέτος η επιλογή των δικαιούχων του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων της Ε.Ε. έγινε με βάσει το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό, δεν φτάνει που φέτος δεν διανέμεται ένα σημαντικό προϊόν το ρύζι, παρατηρείται και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων στους Συλλόγους με αποκορύφωμα την διανομή του λαδιού και του κασεριού από την εταιρεία NUTRIA.
Η ΟΠΟΤΤΕ ασκεί πιέσεις στον αρμόδιο φορέα τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχύτερη ροή του προγράμματος.